Wróć do aktualności

PSMiF na Kongresie 590!

Za nami 7. edycja Kongresu 590, który 22-23 czerwca 2022 r. odbył się w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Łączymy wszystkich”, a Patronat Honorowy na wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Paweł Tracz reprezentował PSMiF biorąc udział w debacie pt. „Franczyza: zmiany dla przyszłości rynku”, która odbyła się 23.06.2022 r.

 

W trakcie debaty poruszono kwestie specyfiki rynku franczyzy w Polsce oraz regulacji w zakresie współpracy pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami.

 

Wśród prelegentów oprócz Prezesa PSMiF znaleźli się:

 

  • dr Anna Hlebicka-Józefowicz, Senior Associate w Kancelarii DZP, ekspert Konfederacji Lewiatan
  • Maciej Ptaszyński – Wiceprezes Polskiej Izby Handlu (PIH)
  • Marcin Sławecki – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Arkadiusz Słodkowski – Członek Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców (POF)

 

Na rozpoczęcie dyskusji Prezes PSMiF wspomniał o roli franczyzy w polskiej gospodarce, wskazując zalety prowadzenia działalności w tym systemie.

 

Działalność w systemie franczyzowym pozwala uczyć się przedsiębiorczości, dzięki wiedzy i wsparciu jakie otrzymuje się od franczyzodawcy. Franczyza pozwala na stabilne i bezpieczne prowadzenie działalności, co jest niezwykle ważne w niepewnych czasach, jak np. niedawna pandemia. Ponadto franczyza jest prorozwojowym kierunkiem, jednocześnie będąc ważnym elementem składowym polskiego PKB.

 

W dalszej części rozmowy, Paweł Tracz podkreślił rolę Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy, przy powstawaniu którego udział brały wszystkie podmioty z branży, w tym PSMiF.

 

Rynek franczyzy postawił na samoregulację w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk, który z powodzeniem funkcjonuje już 2 lata. Kodeks powstał we współpracy wszystkich podmiotów z branży i w wyniku otwartej dyskusji pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami. To pozwoliło stworzyć dokument, który jest odpowiedzią na postulaty obu stron umowy franczyzowej. Sam Kodeks jest rozwiązaniem bardzo dobrym, potwierdzając dobre praktyki stosowane przez jego sygnatariuszy, czyli franczyzodawców, dzięki czemu franczyzobiorcy są chronieni.

 

W toku dyskusji poruszono kwestię aktualnie trwających prac legislacyjnych dot. rynku franczyzy. Uczestnicy debaty wspomnieli o konieczności wypracowania kompromisu pomiędzy stronami umowy franczyzowej, dzięki czemu możliwa będzie nie tylko optymalna współpraca biznesowa, ale także rozwój franczyzy w Polsce.

 

Prezes PSMiF ocenił aktualną sytuację na rynku podkreślając otwartość branży i rolę jaką pełni opracowany przez nią Kodeks Dobrych Praktyk.

 

W bardzo wielu miejscach kwestie które określa Kodeks Dobrych Praktyk są stosowane, a podmioty będące sygnatariuszami Kodeksu należą do liderów branży potwierdzając etyczny wymiar działalności. Ze względu na specyfikę franczyzy i jej elastyczność, ważne by ewentualne przyszłe regulacje były optymalne dla rynku, uwzględniając kompromis między stronami współpracy franczyzowej. Półtoraroczne prace nad Kodeksem pozwoliły przygotować samoregulację, która odpowiada na potrzeby rynku. Kodeks powstał w oparciu o praktyczną stronę biznesu franczyzowego, dlatego może posłużyć jako baza do dalszej dyskusji i prac regulacyjnych.