Wróć do aktualności

PSMiF na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC2022)

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Katowicach odbyła się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

 

Paweł Tracz reprezentował PSMiF biorąc udział w panelu dot. Franczyzy. Tematami dyskusji było min. znaczenie gospodarcze franczyzy w polskiej gospodarce oraz aktualna sytuacja rynkowa. Wśród panelistów, obok przedstawicieli innych organizacji branżowych i franczyzobiorców, znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i mediów.

 

Prezes PSMiF podkreślił jakie możliwości daje model franczyzowy oraz jak franczyza sprzyja przedsiębiorczości, zwiększając szanse na konkurowanie z zagranicznymi sieciami dyskontów.

 

W dobie postępującej automatyzacji, franczyza będzie szansą dla osób, które nie prowadziły firmy. Franczyza jest warsztatem, w którym można nauczyć się przedsiębiorczości. Małe rozdrobione punkty franczyzowe to polscy przedsiębiorcy, płacący tu podatki. Sam jestem przykładem, że zrzeszając się, mam możliwość konkurowania z dyskontami, mam dostawców, towar i przyzwoitą cenę, której sam bym nie uzyskał.

 

W toku dyskusji poruszono również kwestie aktualnych ram prawnych i zasad uczciwej konkurencji.

 

Prezes PSMiF nawiązując do Kodeksu Franczyzy dla rynku franczyzy, podkreślił:

 

ważne, by przedsiębiorcy przystępujący do franczyzy mieli rzetelną informację, bo wtedy będą posiadali możliwość świadomego wyboru. Trzeba iść w stronę edukacji i pokazać ludziom czym jest franczyza.

 

Kodeks Dobry Praktyk dla Rynku Franczyzy to porozumienie na rzecz standardów franczyzy jako wspólna inicjatywa franczyzobiorców oraz franczyzodawców, a także organizacji branżowych oraz ekspertów. Kodeksowi Franczyz patronują Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich, a wśród Sygnatariuszy znajdują się zarówno organizacje zrzeszające franczyzobiorców, jak i największe sieci handlowe i usługowe działające w modelu franczyzowym. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich franczyzodawców oraz organizacji zrzeszających franczyzobiorców. Więcej na: www.kodeksfranczyzy.org.pl.